> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

 

 
 
 

  
Dansk Selskab for Cancerforskning v/sekretær Anne Haarh Mellergaard, læge, phd. studerende, Onkologisk afdeling
• Vejle Hospital• Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. • e-mail: anne.haarh.mellergaard@rsyd.dk