> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Æresmedlemmer
Overlæge, dr.med. Johannes Clemmesen
Professor, overlæge, dr.med. Heine Høi Hansen
Overlæge, dr.med. Jørgen Kieler
Overlæge dr.med. Jørgen Rygaard
Professor, dr.med. Nis Nissen
Speciallæge, dr.med. Jens Pedersen-Bjergaard
Professor, dr.med. Keld Danø
 
Æresmedlem 2008
Professor, dr.med. Keld Danø