> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Referat, 2003
Referat, 2004
Referat, 2005
Referat, 2006
Referat, 2007
Referat, 2008
Referat, 2009
Referat, 2010
Referat, 2011
Referat, 2012
Referat, 2013
               

Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
Fredag d. 3. maj 2013.
Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund

 1. Valg af dirigent: Bjarne Winther Kristensen blev valgt
 2. Formandens beretning
  Generalforsamlingerne finder nu sted i umiddelbar forlængelse af mødet. Der har i det seneste år været afholdt 2 bestyrelsesmøder – begge som arbejdsmøder i forbindelse med planlægningen af det kommende årsmøde. Bestyrelsen har ved dette årsmøde søgt at efterkomme et ønske fra sidste med angående et øget indhold af klinisk repræsentation. Samtidig er der i indkaldelsen til abstracts anmodet om en vurdering af, hvorvidt det indsendte abstract var klinisk, translationel eller basal forskning.
  Eftersom de seneste årsmøder har givet et mindre underskud, er det forsøgt at øge sponsoraterne fra kr. 12.000,- til kr. 15.000.

  Datoen for næste årsmøde er fastlagt til fredag den 2. maj 2014.
  Formanden havde ikke yderligere at berette.
 3. Kassererens beretning
  Kassereren oplyste at årets resultat viste et mindre underskud. Dette skyldes især to poster, et underskud på årsmødet samt selskabets indmeldelse i EACR. Der er i år sparet på trykning af program mm, sponsoraterne er øget med et mindre beløb, forventningerne til det kommende år er derfor et mindre overskud for selve årsmødet og dermed for selskabet som helhed.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen er derfor fortsat sammensat som følger:

  Ulrik Lassen, formand
  Torben Hansen, sekretær
  Per Guldberg, kasserer
  Eric Santoni-Rugiu
  Karen Dybkær
  Ann Knoop
  Anja Groth

  Formanden gjorde opmærksom på, at han er på valg i 2014 og ikke ønsker genvalg. Det foreslås, at der findes et bestyrelsesmedlem fra Jylland eller Fyn, og at bestyrelsen derefter vælger en ny formand.
 5. Valg af revisor
  Anker Nyborg Nielsen fortsætter som revisor.
 6. Nye medlemmer
  Medlemstallet ligger stabilt
 7. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet er fortsat kr. 275,- pr. år
 8. Evt.
  Intet