> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage

Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
Torsdag d. 30. april kl. 17.45 (efter årsmødet)
Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning
 4. Valg af bestyrelsesmedlemme
  På valg er:
  Ann Søgaard Knoop, formand (ikke villig til genvalg)
  Per Guldberg, kasserer (villig til genvalg)
  Torben Frøstrup, sekretær (villig genvalg)
  Morten Mau-Sørensen (villig genvalg)
  Eric Santoni-Rugiu (villig til genvalg)
  Anja Groth (ikke villig til genvalg)
  Karen Dybkær (ikke villig til genvalg)

  Foreslåede medlemmer til bestyrelsen er:
  Janine Erler, lektor, BRIC, University of Copenhagen
  Camilla Qvortrup, Postdoc OUH
  Charlotte Nyvold, Msc, PhD, Associat Professor, Århus University Hospital
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad1)
Til dirigent valgtes professor, overlæge Henrik Dietzel

Ad 2)
Formanden berettede, at der havde været afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb, hvilke begge omhandlede planlægning af årsmødet. Dette havde medført, at der til årsmødet blev planlagt to hovedoverskrifter med hver sin fremtrædende keynote speaker.

Ad 3)
Kasseren oplyste, at sidste års møde havde vist en tendens til faldende tilslutning til mødet og især til middagen. Alligevel viser årsregnskabet en bedring, idet udgiften til årsmødet også blev mindre samtidig med et øget antal sponsorer. Nedgangen i deltagerantallet er vendt ved dette årsmøde, som både har flere tilmeldinger og flere sponsorer.

Ad 4)
Ann Søgaard Knoop, formand (ikke villig til genvalg)
Per Guldberg, kasserer (villig til genvalg)
Torben Frøstrup, sekretær (villig genvalg)
Morten Mau-Sørensen (villig genvalg)
Eric Santoni-Rugiu (villig til genvalg)
Anja Groth (ikke villig til genvalg)
Karen Dybkær (ikke villig til genvalg)

Foreslåede medlemmer til bestyrelsen er:
Janine Erler, lektor, BRIC, University of Copenhagen
Camilla Qvortrup, Postdoc OUH
Charlotte Nyvold, Msc, PhD, Associat Professor, Århus University Hospital

De foreslåede medlemmer blev alle valgt til bestyrelsen, som sammensatte sig som følger:
Formand: Morten Mau Sørensen
Kasserer: Per Guldberg
Sekretær: Torben Frøstrup
Bestyrelsesmedlem: Janine Erler
Bestyrelsesmedlem: Camilla Qvortrup
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Nyvold

Bestyrelsesmedlem: Eric Santoni-Rugiu

Ad 5)
Den nuværende revisor blev genvalgt.

Ad 6)
Den nuværende kontingentstørrelse fortsættes uændret.

Ad 7) evt.
Der gøres opmærksom på, at næste årsmøde og generalforsamling undtagelsesvist vil finde sted på
Vilvorde Kursuscenter torsdag den 29. april 2016.

 

Ann Søgaard Knoop
Formand, DSCF