> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage

Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
Fredag d. 29. april kl. 18.15
Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund

Tilstede: Janine Erler, Per Guldberg, Charlotte Guldborg Nyvold, Eric Santoni Rugiu, Torben Frøstrup Hansen, Lars H Engelholm, Anne Haahr Mellemgaard, Morten Mau-Sørensen

1. Dirigent og Referent: Anne Haahr Mellemgaard blev valgt til dirigent. Morten Mau-Sørensen blev valgt til referent

2. Formandens beretning. Bestyrelsens arbejde har bestået i planlæggelse af årsmøde ved to bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmøde i efteråret blev emne og keynote speaker på årsmødet samt prismodtager besluttet. I efteråret udvalgtes abstract til oral og poster præsentation. I år har ENLi givet to sponsorer bøde for støtte til årsmødet. Begrundelsen er bl.a. at dagsarrangement lige akkurat oversteg 1200 kr og pris for middag oversteg ligeledes deltagernes egen betaling for middag med et mindre beløb. Middag må ikke være en fest middag.

3. Kassererens beretning. Regnskabet blev godkendt med et samlet underskud på ca. 10.000 kr. Årsmødets overskud var i 2015 ca. 37.800 kr.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var ikke på valg:
Morten Mau-Sørensen – formand
Janine Erler,
Camilla Qvortrup,
Charlotte Nyvold, som blev udnævnt som kassér
Følgende ønskede ikke nyvalg:
Per Guldberg, kasserer
Torben Frøstrup, sekretær
Eric Santoni-Rugiu
Følgende blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer:
General Assembly 2016, Danish Association for Cancer Research
Anne Haahr Mellergaard, læge, phd.studerende, Onkologisk afd.,Vejle Sygehus som sekretær
Lars H. Engelholm, Associate professor, PhD, Finsen Laboratoriet/BRIC
Jesper Nylandssted, MSc, PhD, Gruppeleder Kræftens Bekæmpelse (ikke til stede men har meddelt at han accepeterer valg)

5. Valg af revisor: Anker Nyborg Nielsen blev genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent: Uændret

7. Eventuelt: Næste årsmøde 28 april 2017. Bestyrelsesmøde 12 september 2016


Referent
Morten Mau-Sørensen
Formand, DSCF