> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Kontaktinformation

Dansk Selskab for Cancerforskning

Anne Haahr Mellergaard, læge, phd.studerende 
Onkologisk afd.  
Vejle Hospital 
Kabbeltoft 25 
7100  Vejle 
Email: anne.haahr.mellergaard@rsyd.dk

Indmeldelse kan ske via "minside.læger.dk"
eller direkte:

Blanket til ansøgning om indmeldelse