> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation

 

Last update:
12 september 2017

DSCF's bestyrelse

Formand:
Morten Mau-Sørensen,Overlæge, MD, Ph.D.
Fase 1 enheden,
Onkologisk Klinik 5072
Finsencentret, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9,2100  København Ø
Tlf/Fax: +45 35450879/35454391
E-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk
www.phase1unit.rh.dk

Sekretær:
Anne Haahr Mellergaard, læge, phd.studerende
Onkologisk afd. 
Vejle Hospital
Kabbeltoft 25
7100  Vejle
Email: 
anne.haahr.mellergaard@rsyd.dk

Kasserer:
Charlotte Guldborg Nyvold, Professor, MSc, PhD
Department of Haematology
Haematology-Pathology Research Laboratory
Odense University Hospital
J. B. Winsløws Vej 15, Winsløwparken 15, 5000 Odense C
Danmark

E-mail:
Charlotte.guldborg.nyvold@rsyd.dk

Øvrige medlemmer:
Lars H. Engelholm, Associate professor, PhD
Finsen Laboratoriet/BRIC
Rigshospitalet,
Ole Maaløesvej 5
2200 København N

Phone: +45 34456031
Email: lhe@finsenlab.dk

Jesper Nylandssted, Msc, PHD, Gruppeleder
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
DK-2100 København Ø
Denmark
Emailjnl@cancer.dk 

Camilla Qvortrup Postdoc
Onkologi
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
camilla.qvortrup@rsyd.dk
Fax: 66135477

Janine Terra Erler, Associate Professor (lektor)
Biotech Research &Innovation Centre (BRIC)
University of Copenhagen
Ole Maaløes Vej 5,
DK-2200 Copenhagen N
janine.erler@bric.ku.dk
Phone: +45 35 32 57 86
Fax: +45 35 32 56 69