> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af seminar og generalforsamling i DSCF
torsdag d. 9. november 2006
På et velbesøgt møde præsenterede Charles Streuli, University of Manchester, UK, et foredrag med titlen:
“Control of breast epithelial cell fate by integrin-mediated adhesion”

Seminaret blev efterfulgt af generalforsamling i Dansk Selskab for Cancerforskning.

 1. Ole William Pedersen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. DSCF’s formand Ole W. Pedersen aflagde beretning, som blev godkendt.
 3. DSCF’s kasserer Jesper Jurlander gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.
 4. Valg af formand
  Ole William Petersens anden funktionsperiode udløb og han kunne derfor ikke genvælges. John Rømer blev valgt til ny formand.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Michael Horsman og Henrik Hjalgrim var på valg efter udløb af første funktionsperiode. Begge blev genvalgt.
  Jesper Jurlanders anden funktionsperiode udløb og han kunne derfor ikke genvælges. Kirsten Grønbæk blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

  Bestyrelsen består herefter af:
  John Rømer (formand – valgt 2006)
  Eva Løbner Lund (sekretær – valgt 2002, genvalgt 2004)
  Marja Jäättela (valgt 2003, genvalgt 2005)
  Cai Grau (valgt 2003, genvalgt 2005)
  Michael Horsman (valgt 2004, genvalgt 2006)
  Henrik Hjalgrim (valgt 2004, genvalgt 2006)
  Kirsten Grønbæk (valgt 2006)

  Bestyrelsen konstituerer sig med valg af kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 6. Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.

 7. Kontingentet blev vedtaget at fortsætte uændret.

 8. Intet under eventuelt.