> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af generalforsamling i DSCF
onsdag d. 14. november 2007


1. John Rømer blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. DSCF’s formand John Rømer aflagde beretning, som blev godkendt.

3. I fravær af kassereren, gennemgik John Rømer det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. Valg af formand
John Rømer ønskede at fratræde og I stedet havde bestyrelsen foreslået Kirsten Grønbæk. Der var ingen modkandidater, og Kirsten Grønbæk blev valgt til ny formand.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Cai Grau, Marja Jättala og Eva Løbner Lunds anden funktionsperiode udløb og de kunne derfor ikke genvælges. Da Kirsten Grønbæk var overgået til formandsposten, skulle der desuden vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for hende.
Mikkel Rohde, Bjarne Winther Kristensen, Anders H. Lund og Boye Schnack Nielsen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:
Kirsten Grønbæk (formand fra 2007)
Michael Horsman (valgt 2004, genvalgt 2006)
Henrik Hjalgrim (valgt 2004, genvalgt 2006)
Mikkel Rohde (valgt 2007)
Bjarne Winther Kristensen (valgt 2007)
Anders H. Lund (valgt 2007)
Boye Schnack Nielsen (valgt 2007)

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af kasserer og sekretær ved førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.

7. Kontingentet blev vedtaget at fortsætte uændret

8. Intet under eventuelt.