> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af generalforsamling i DSCF
torsdag d. 6. november 2008

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Kirsten Grønbæk blev valgt som dirigent.
2. Formand, Kirsten Grønbæk, aflagde beretning, som blev godkendt.
3.

Kasserer Boye Schnack Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4. Valg af formand:
Kirsten Grønbæk genopstillede, og blev valgt.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Hjalgrims og Michael Horsmans anden funktionsperiode udløb, og de kunne derfor ikke genvælges.
Nye medlemmer blev: Jan Alsner, lektor, ph.d., Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus og Jeppe Friborg, 1. reservelæge, ph.d, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.

Bestyrelsen består herefter af:
Kirsten Grønbæk (valgt 2006, formand fra 2007)
Mikkel Rohde (valgt 2007)
Bjarne Winther Kristensen (valgt 2007)
Anders H. Lund (valgt 2007)
Boye Schnack Nielsen (valgt 2007)
Jan Alsner (valgt 2008)
Jeppe Friborg (valgt 2008)

Kasserer og sekretær i bestyrelsen fortsætter uændret.

6. Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.
7. Kontingentet blev vedtaget at fortsætte uændret; 220,00 kr. for ordinære medlemmer.
8. Evt.
Gunilla Høyer-Hansen foreslog at DSCF indmeldes i EACR (European Association for Cancer Research). Jan Alsner vil undersøge de nærmere betingelser og vil være foreningens kontaktperson til EACR.