> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
14 juni 2017

Webmaster:
G. Poulsen e-mail:grazyna@outlook.dk

Generalforsamling
Referat, 2003
Referat, 2004
Referat, 2005
Referat, 2006
Referat, 2007
Referat, 2008
Referat, 2009
Referat, 2010
Referat, 2011
Referat, 2012
Referat, 2013
Referat, 2014
Referat, 2015
           
Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Cancer Forskning
Fredag d. 29. april kl. 18.15

Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund
Tilstede: Janine Erler, Per Guldberg, Charlotte Guldborg Nyvold, Eric Santoni Rugiu, Torben Frøstrup Hansen, Lars H Engelholm, Anne Haahr Mellemgaard, Morten Mau-Sørensen

1. Dirigent og Referent: Anne Haahr Mellemgaard blev valgt til dirigent. Morten Mau-Sørensen blev valgt til referent

2. Formandens beretning. Bestyrelsens arbejde har bestået i planlæggelse af årsmøde ved to bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmøde i efteråret blev emne og keynote speaker på årsmødet samt prismodtager besluttet. I efteråret udvalgtes abstract til oral og poster præsentation. I år har ENLi givet to sponsorer bøde for støtte til årsmødet. Begrundelsen er bl.a. at dagsarrangement lige akkurat oversteg 1200 kr og pris for middag oversteg ligeledes deltagernes egen betaling for middag med et mindre beløb. Middag må ikke være en fest middag.

3. Kassererens beretning. Regnskabet blev godkendt med et samlet underskud på ca. 10.000 kr. Årsmødets overskud var i 2015 ca. 37.800 kr.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende var ikke på valg:
Morten Mau-Sørensen – formand
Janine Erler,
Camilla Qvortrup,
Charlotte Nyvold, som blev udnævnt som kassér

Følgende blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer:
Anne Haahr Mellergaard, læge, phd.studerende, Onkologisk afd.,Vejle Sygehus som sekretær
Lars H. Engelholm, Associate professor, PhD, Finsen Laboratoriet/BRIC
Jesper Nylandssted, MSc, PhD, Gruppeleder Kræftens Bekæmpelse (ikke til stede men har meddelt at han accepeterer valg)

5. Valg af revisor: Anker Nyborg Nielsen blev genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent: Uændret

7. Eventuelt: Næste årsmøde 28 april 2017. Bestyrelsesmøde 12 september 2016

Referent
Morten Mau-Sørensen
Formand, DSCF