> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
torsdag d. 4. november 2010 kl. 16:00 på Rigshospitalet, afsnit 5072 rum 7313

1. Valg af dirigent Kirsten Grønbæk blev valgt.

2. Formandens beretning

Årsmødet gik over alt forventning, alle pladser til dagsprogrammet blev fyldt.
Der evalueredes på den gode tilslutning til årsmødet, som formentlig hænger sammen med de gode keynote speakers vi har fået ind, bl.a. fra USA og Israel.
Der er allerede fundet hovedtaler til næste år; Anders Lund har booket Martin Eilers.
Mht. status på indmeldelse i det internationale samarbejder vedr. cancerforskning, er der intet nyt. Jan Alsner havde påtaget sig opgaven v. sidste generalforsamling, men var ikke til stede i år, hvorfor en status afventes.
Der blev spurgt til hvorfor programmet ikke længere blev trykt hos APMIS til Årsmøde og Kirsten Grønbæk forklarede, at forskerne har svært ved at få udgivet deres artikler, når de har været publiceret som abstracts til årsmødet. Vi har således selv trykt dem i et par år.
Mikkel vil undersøge, om der evt. kan trykkes programmer på Kræftens Bekæmpelse.
Kirsten Grønbæk opfordrede slutteligt til, at man allerede nu går i gang med at indhente sponsorater til næste års møde, idet dette skal på plads inden budgetterne bliver vedtaget.

3. Kassererens beretning

Økonomien ser sund ud, med et lille overskud fra årsmødet.
Der tales om evt. at forsøge at arrangere et efterårsforedrag for disse midler, såfremt overskuddet også er til stede næste år.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kirsten Grønbæk har nu siddet i bestyrelsen i 4 år, og må således ikke fortsætte. Desuden skal Jeppe Friborg til USA til sommer, hvorfor han udtræder af bestyrelsen senere på året.
Ulrik Lassen (RH, ONK) blev valgt ind (formand) og Anja Groth (BRIC) blev valgt ind.
Anders Lund, Bjarne Winther Kristensen, Boye Schnack Nielsen, Mikkel Rohde har alle 1 år mere i bestyrelsen før de træder ud.
Jan Alsner har 2 år tilbage.

5. Valgt af revisor

Anker Nyborg Nielsen blev genvalgt.

6. Eventuelt

Intet.