> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af ekstraordinær generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
fredag d. 6. maj 2011 kl. 17:30 på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund
  1. Valg af dirigent: Mikkel Rohde blev valgt.
  2. Valg af referent: Bjarne Winther Christensen blev valgt
  3. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring vedrørende tidspunktet for den
    årlige ordinære generalforsamling fra 2012

Nuværende tekst:

§ 5

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære
generalforsamlinger afholdes hvert år i november. Indkaldelse til
generalforsamling skal ske skriftligt med 2 ugers varsel. Sammen med
indkaldelsen udsendes en dagsorden, en revideret og af bestyrelsen godkendt
regnskabsoversigt, samt til ordinære medlemmer, der har betalt kontingent,
stemmesedler, hvorpå navnene på kandidater foreslåede til bestyrelsesvalg,
til valg som revisor og valg som nye medlemmer er anført.

Ændrings forslag:

§ 5

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære
generalforsamlinger afholdes hvert år i maj i forbindelse med årsmødet.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med 2 ugers varsel.
Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden, en revideret og af
bestyrelsen godkendt regnskabsoversigt, samt til ordinære medlemmer, der
har betalt kontingent, stemmesedler, hvorpå navnene på kandidater
foreslåede til bestyrelsesvalg, til valg som revisor og valg som nye
medlemmer er anført.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. Eventuelt
Intet.
Bjarne Winther Christensen, 30. maj 2011