> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage

Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
fredag den 27. april 2012, Vilvorde Kursuscenter

1.Valg af dirigent Ulrik Lasssen blev valgt

2. Formandens beretning
Eftersom Regnskabsperioden er ændret, således at regnskabsåret løber fra januar til december, er generalforsamlingerne flyttet, således at de finder sted i umiddelbar forlængelse af årsmødet. Dette er den første generalforsamling efter den nye ordning. Formanden henviste til sin beretning ved selskabets seneste generalforsamling den 29. november 2011 og havde ikke yderligere at berette.
Datoen for næste årsmøde er fastlagt til fredag den 3. maj 2013.

3. Kassererens beretning - udgår
Som nævnt under formandens beretning er regnskabsperioden ændret, således at regnskabsåret løber fra 01.01 – 31.12. Dette medfører, at den næste regnskabsperiode vil løbe fra 01.09.2011 til 31.12.2012 – dvs en periode på 16 mdr. Regnskabet herfor vil blive fremlagt på generalforsamlingen efter næste årsmøde.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen er derfor fortsat sammensat som følger:

Ulrik Lassen, formand
Torben Hansen, sekretær
Per Guldberg, kassserer
Eric Santoni Rugio
Karen Dybkjær
Ann Knoop
Anja Groth

5. Valgt af revisor
Anker Nyborg Nielsen fortsætter som revisor.

6. Nye medlemmer
Medlemstallet ligger stabilt.

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er fortsat kr. 275,- pr. år

8. Evt.
Niels Brünner foreslog, at der ved fremtidige invitationer til årsmødet blev informeret om, at man gerne så abstracts fra både klinikere og grundforskere. Niels Brünner foreslog desuden, at bestyrelsen kunne være lidt proaktiv ved at annoncere interessen for den kliniske forskning i de rette fora.