> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Selskabets priser og tidligere prismodtagere
Gårdejer Ingemann Petersen og hustrus hæderspris
Stiftet i 1974
Gårdejerprismodtager 2016:
Søren M. Bentzen Ph.D., D.M.Sc,  Division Director, Biostatistics And Bioinformatics, University of Maryland
Prisen overrækkes af formanden for DSCF's bestyrelse, overlæge Morten Mau-Sørensen

Gårdejerprismodtager 2015:
Professor, overlæge, dr.med. Gedske Daugaard Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Prisen overrækkes af formanden for DSCF's bestyrelse, overlæge Ann Søegaard Knoop.

Gårdejerprismodtager 2014: Professor Bo Porse, BRIC

Gårdejerprismodtager 2014: Professor Bo Porse, BRIC

 

Gårdejerprismodtager 2013: Professor, overlæge, dr.med. Henning T. Mouridsen

Gårdejerprismodtager 2012:Forskningschef, Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse.

Gårdejerprismodtager 2011: Henrik Ditzel, Professor på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Gårdejerprismodtager 2010: Professor Jiri Lukas.

Gårdejerprismodtager 2009: Professor Marja Jäättelä.

Gårdejerprismodtager 2008: overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen får overrakt gårdejerprisen af Mike Horsmann

Gårdejerprismodtager 2007: Professor, dr.med. Niels Borregaard.

Gårdejerprismodtager 2006: Professor, forskningschef Julio Celis.

Gårdejerprismodtager 2005: Prof.overlæge Ebba Nexø

2004:Prof.overlæge Hans von der Maase

Gårdejerpris 2004 overrækkes (tv)
Professor Hans von der Maase af selskabets formand.


 

2003: Laboratorieleder Kristian Helin
2002: Laboratorieleder Claus Nerlov
2001: Overlæge Ole Steen Nielsen
2000: Prof. Elisabeth Bock
1999: Prof. Torben Ørntoft
1998: Prof. Jiri Bartek
1997: Prof., overlæge Hans Wolff
1996: Prof. Jesper Zeuthen
1995: Overlæge Steffen Bülow
1994: Lektor Berthe Willumsen
1993: Overlæge Kell Østerlind
1992: Prof. Lars Inge Larsson
1991: Prof., overlæge Mikael Rørth
1990: Prof., overlæge Jens Overgaard